ALO Tørrfisk

Navnet vårt er inspirert fra det gamle norske utrykket “Alo”, som betyr «støy» av måkeskrik og folk ute på fiskefeltet, særlig under fisket i gamle dager. Vi ønsker med dette å blåse nytt liv i gammelt engasjement og tradisjoner rundt foredling av norsk sjømat.

Tørrfisk er usaltet fisk som er naturlig tørket av sol og vind på hjell. Å tørke mat er verdens eldste kjente konserveringsmetode, og tørket fisk er holdbar i årevis. Tørking av fisk er gammelt i Norge, ordet «torsk» kommer av det gammelnorske turskr som betyr turrfiskr (tørrfisk). I nyere tid har en også flyttet tørkingen innendørs i egne tørkerier. Ved bruk av moderne tørkerier kan en tørke fisk hele året og samtidig ha kontroll på faktorene som gir en god tørrfisk.

Det meste av naturtørka tørrfisk produseres i Lofoten, der tørkeforholdene er mest stabile. Skreifisket i Lofoten har også alltid foregått i den beste tørketida. Fisken henger på hjell i ca. 3 måneder. Den ferdig tørkede fisken ettermodnes så i 2-3 måneder innendørs i et tørt og luftig miljø.

Under tørkingen forsvinner ca. 70 – 80% av vannet i fisken. Tørrfisken har fortsatt ferskfiskens næringsinnhold, bare mer konsentrert; den er rik på proteiner, B-vitaminer, jern og kalsium. Etter en kvalitetssortering (kalt vraking) blir mesteparten av tørrfisken eksportert til Italia, Kroatia og Nigeria. Der bløtes fisken og blir brukt til mange matretter. Den blir der ansett som en delikatesse. I Norge bruker vi hovedsakelig tørrfisken som snacks eller til produksjon av lutefisk. Den brukes lite til matlaging.

 

Det er for det meste torsk som brukes til tørrfisk som matfisk, andre fiskeslag som blir brukt i mindre grad er sei, hyse, brosme og lange. I løpet av århundrene er det utviklet flere varianter der tørking er en del av konserveringen, for eksempel boknafisk og klippfisk.

Klippfisk er et mer foredlet produkt og må ikke forveksles med Tørrfisk. Klippfisk tørkes nå innendørs, og er alltid tilsatt store mengder salt. Boknafisk er en variant av tørrfisk og er fisk som er delvis tørket av sol og vind. Hengetiden varierer alt etter tørk og smak/behag, som regel rundt i 1-2 uker, til den er ganske tørr utenpå, men fortsatt bløt inni. Den skal fortsatt være myk ved ryggbenet. Man sier da at fisken er bokna. Tørrfisk og klippfisk kan igjen videreforedles til lutefisk.

Tørrfiskhandelen har vært viktig både for kultur og økonomi opp igjennom historien. I vikingtiden drev lokale høvdinger med eksport av tørrfisk til Vest-Europa og allerede på 1000-tallet var tørrfisken Norges viktigste eksportartikkel. Tørrfisken er en av Norges lengst vedvarende eksportartikkel og den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme eksportvaren gjennom århundrene.

Tørrfisk er en viktig del av norsk matkultur i hverdag og fest. Tørrfisk er råstoff for produksjon av lutefisk og god tørrfisk er stadig ettertraktet som smakfullt snacks.


Besøksadresse:

ALO STOCKFISH
Stålhaugen 9, 6065 Ulsteinvik, Norway

Generelle henvendelser:

tel: +47 900 58 847
mail: office@alostockfish.com

Salg:

tel: +47 919 05 262
mail: sales@alostockfish.com

Social media:

Copyright © Alo Stockfish. All rights reserved. Republication or redistribution of Alo Stockfish content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior written consent of Alo Stockfish. 'Alo Stockfish' and the Alo logo are registered trademarks and trademarks of Alo and its affiliated companies. Alo Stockfish is a part of the Innomarin Group.